L’associació Marques de Pastor està formada per un grup de petits allotjaments i empreses turístiques que col·laboren per crear productes turístics responsables al Pallars. Tenim com a repte el disseny i la gestió propostes turístiques que no sols respectin els valors i la identitat del territori, sinó que, a més, puguin reforçar-los.

Els objectius de l’associació

  • Contribuir a recuperar i preservar el patrimoni històric i etnogràfic del Pallars.
  • Fomentar la responsabilitat de locals i visitants respecte als reptes de la sostenibilitat.
  • Recuperar i reivindicar especialment el valor i les noves funcions dels antics camins tradicionals del Pallars.
  • Fomentar el consum i promoció dels productors locals agroalimentaris i artesanals.

Com treballem

  • Hem dissenyat «El Cinquè Llac» una ruta per etapes —a peu o amb bicicleta— per a connectar-se amb la natura, els paisatges i el patrimoni d’aquestes muntanyes.
  • Col·laborem amb organismes públics i privats per difondre la importància del patrimoni i fomentar la responsabilitat social i turística.
  • Impulsem la recuperació i restauració de camins tradicionals amb professionals especialitzats i voluntaris.
  • Promocionem els productors locals que ajuden a la sostenibilitat econòmica i ambiental del territori.

Què són Marques de Pastor?

Els ramats havien d’estar marcats amb la marca de la casa per poder-los diferenciar dels d’altres propietaris. Hem volgut utilitzar les antigues marques de pastor per tal d’identificar ara els diferents allotjaments i productes