El Consorci Leader Pirineu Occidental (CLPO) és l’organisme (grup d’acció local, GAL) que gestiona el programa Leader a les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Val d’Aran des del 2009. Es tracta d’un equip format per 7 persones i que ofereix atenció a les 4 capitals de comarca. La finalitat del consorci és contribuir a la millora de la situació sòcio-econòmica del territori. Les 2 línies de treball principals són els ajuts Leader i els projectes de cooperació.

Els ajuts Leader estan destinats a la creació, millora i/o ampliació d’empreses. Anualment s’obre la convocatòria que permet presentar durant un període concret les sol·licituds d’ajuts per a inversions no iniciades. El tipus de despeses que són subvencionables són principalment inversions en obra civil, instal·lacions i equipaments. Des del 2009 s’han gestionat un total de 445 sol·licituds d’ajut per un import de 48,9 M € d’inversió sol·licitada, amb una dotació d’ajuts de 9,3M €.

Els projectes de cooperació es duen a terme en col·laboració entre els diversos grups de Catalunya (actualment hi ha 11 grups d’acció local). Els projectes treballen accions relacionades amb temàtiques com el desenvolupament en els espais naturals (Leader Natura), el retorn dels joves al món rural (Odisseu), la promoció del producte agroalimentari local (Gustum), la nova cultura energètica i forestal (Enfocc), el foment dels espais de coworking rurals (Cowocat Rural), l’emprenedoria a les escoles rurals (FER) i els emprenedors rurals de Catalunya (Start Up).

També s’impulsen des del consorci projectes de cooperació estratègics, on el grup col·labora amb els ens locals del territori per desenvolupar un projecte que es considera estratègic pel territori del GAL. Alguns exemples en són: l’Aula de Cuina de Sort, l’App Fishing Pirineu de Lleida, Terra de Xicoies i actualment el projecte Suma’t i Involucra’t, que passarà en davant a ser conegut com Gratitud Pallars, on l’entitat que coopera amb el GAL és l’Associació Marques de Pastor.

El Consorci estructura la gestió dels ajuts Leader i dels projectes de cooperació d’acord amb la seva Estratègia de Desenvolupament Local que es va redefinir durant l’anualitat 2015 a través d’un procés participatiu, on es va decidir que les principals línies a treballar són les següents:

Línia 1.- La sostenibilitat de l’entorn i de les activitats que s’hi desenvolupen.
Línia 2.- La diversificació de l’economia rural.
Línia 3.- La promoció de les produccions locals i de qualitat.
Línia 4.- El foment de la cooperació.

Més informació